Observatieformulieren


Vragenlijst over de klas

Naast dat de leerlingen vragenlijsten kunnen invullen over hun eigen leeservaring. Is het ook belangrijk dat de docent ook het beeld van de leerling opschrijft. 

 

Ongemerkt heeft een docent vaak veel informatie over de leerlingen. Wie vindt het lastig om zich te concentreren? En wie is tijdens het lezen helemaal stil? 

 

Door de vragen van het observatieformulier in te vullen krijgt de docent een duidelijk overzicht. Daarna kan de docent in kaart brengen wat elke leerling nodig heeft. 

 

Het observatieformulier uit het boek Differentiatie in de klas heeft als voorbeeld gediend. 


Observeren tijdens lezen

Het bovenstaande formulier brengt de kennis die de docent over de leerlingen heeft in kaart. Om meer informatie te krijgen over hoe de leerlingen lezen, kan de docent een observatieformulier per leerling invullen. Kijkt een leerling bijvoorbeeld vaak op uit het leesboek. Of wisselt een leerling vaak van boek?